Blogs

  • Mặt bích là gì?

    Mặt bích là gì?

    Ngày:18-09-2019

    Mặt bích là gì? Mặt bích là phụ kiện được sử dụng rất nhiều trong các hệ thống máy móc, đường ống… Mặt bích nói chung  thường là dạng tấm phẳng sử dụng để liên kết các chi tiết thông qua hệ thống lỗ và bu lông siết. Đối với hệ thống đường ống, mặt bích là phụ kiện được sử ...